Follo Consulting Team AS er en av Norges eldste formidlere av lån. Firmaet ble etablert i 1989, Follo Consulting Team er blitt en del av Eiendomsfinans AS som er Norges største frittstående formidler av boliglån.

HVORFOR EIENDOMSFINANS?

Vi er frittstående. Det betyr at vi samarbeider med flere finans- og forsikringsinstitusjoner for å sikre våre kunder de beste betingelsene. Våre tjenester er gratis for deg som kunde og vi vil alltid jobbe for å finne den løsningen du ønsker.
Eiendomsfinans fremmer søknad om boliglån og forsikringer på kundens vegne. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold. Banken / forsikringsselskapet foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden, agenten og andre kilder legges til grunn.

VI REPRESENTERER

Som finansagent for BN Bank, Tinn Sparebank, Modum Sparebank, Surnadal Sparebank, Bank 2, yA Bank, Ekspress Bank, Monobank, Harstad Sparebank, Handelsbanken, Easybank, Svea Finans, Skue Sparebank, Sparebank 1 Finans, Balanse Bank og Bluestep Finans skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker , jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.

Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.

Personlig oppfølging

Dersom du aksepterer tilbudet, vil du være kunde av banken, men en av medarbeiderne våre vil være din personlige kontaktperson. Vi følger deg med andre ord helt til lånet er nedbetalt.

Og dersom du ønsker endringer i låneforholdet ditt, som for eksempel overgang fra flytende rente til fastrente, økning av lånebeløpet, endring av løpetid eller annet relatert til lånet, vil kontaktpersonen din selvfølgelig hjelpe deg med dette.

Mer informasjon?

Kontakt oss på telefonnummer: 64 91 76 00, eller stikk innom kontorene våre på Ski.