Velkomen til Follo Consulting Team

mars 17, 2012

Norges Bank setter ned renten med 0,25%

Styringsrenten settes ned 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent.

– Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene. Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned. Kronen er sterk, og inflasjonen ventes å holde seg rundt 1¼ – 1½ prosent ut året.

Analysene i Pengepolitisk rapport 1/12 tilsier at det trolig tar flere år før inflasjonen er tilbake på målet.

– Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og vi har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 20. juni 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser

Kommentarer av Lagret i: Nyheter
januar 19, 2012

Nå er det vanskligere å få boliglån

Nå er det viktigere enn noen gang å kontakte erfarne rådgivere før det søkes om boliglån. Follo Consulting Team har bistått låntakere siden 1989. Vi kan derfor yte god bistand når du skal søke boliglån.

 

http://e24.no/makro-og-politikk/naa-er-det-blitt-vanskeligere-aa-faa-laan/20143797

Kommentarer av Lagret i: Nyheter
desember 19, 2011

Norges Bank hever renten

Pressemelding 14. desember 2011

Styringsrenten ned 0,50 prosentenheter til 1,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,75 prosent.

- Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Inflasjonen er lav. Selv om aktiviteten i norsk økonomi fortsatt holder seg oppe, særlig drevet av høye oljeinvesteringer og bygging av mange nye boliger, tyder ulike indikatorer på lavere vekst framover. Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen de nærmeste månedene. Gjeldssituasjonen i euroområdet har ført til betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Markedsfinansieringen er blitt dyrere og mindre tilgjengelig også for norske banker.

- For å gardere mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst, mener vi det er riktig å redusere styringsrenten nå, sier visesentralbanksjefen.

Kommentarer av Lagret i: Nyheter
juni 1, 2011

Vi gjør din hverdag enklere!!

Follo Consulting Team er en av norges eldste frittstående formidlere av boliglån.

Kommentarer av Lagret i: Ukategorisert
Page 2 of 2«12