Låneformidling

Låneformidling

Som finansagent for DnB Bank ASA, BNP PARIBAS, Bank2, BlueStep Finans, GE Money Bank og CREDIT FONCIER skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra banken på bakgrunn av inngåtte avtaler formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende bank, jf. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank. Dersom banken eller vi misligholder sine forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom misligholdet gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd avgitt av oss, kan eventuelle klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10–16.

For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.