Archive for Ukategorisert

august 31, 2012   Posted by: Kjetil

Spår rentekutt før jul

Artikkelbilde

 

Bankene tjener fett på utlån: Det åpner for billigere boliglån.

 

De fleste ekspertene er enige:

Spår rentekutt før jul

 

 

Her er en gladmelding til deg som har boliglån: Vi kan få rentekutt i høst.

AV:Sven Arne BuggelandPublisert: 31.08.2012 07:12, Oppdatert: 31.08.2012 07:

 

 

 Selv om Norges Bank torsdag beholdt styringsrenten uendret, kan lavere pengemarkedsrente føre til at bankene gir sine lånekunder enda bedre betingelser.

– Hvis prisen som vi betaler for penger, fortsetter å falle, er rentekutt mulig før jul, sier informasjonsdirektør i DNB Thomas Midteide til VG.

Bankene tjener mer. Analysesjef i First Securities Pål Ringholm tror høstens kutt kan bli 0,25 prosentpoeng. Sjeføkonom i Terra Jan L. Andreassen tror på 0,5 prosentpoeng innen påske.

Har du to millioner kroner i gjeld og renten settes ned med 0,5 prosentpoeng, vil du få 7200 kroner mer å rutte med i året etter skatt.

Norges Bank besluttet onsdag å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Det var som ventet. Sentralbanken tror en renteøkning først vil komme til våren.

Fondsforvalter Gunnar Torgersen i Holbergfondene.

 

Fondsforvalter Gunnar Torgersen i Holbergfondene.

FOTO: Holbergfondene


– Men bankene er mer opptatt av pengemarkedsrenten og risikopåslaget de må betale, enn styringsrenten, sier partner i Holberg Fondene, Gunnar Torgersen.

Pengemarkedsrenten – renten som norske banker betaler for å låne av hverandre – har falt fra 2,70 prosent for et halvt år siden til 2,04 prosent i dag, slik figuren over viser.

På toppen av pengemarkedsrenten betaler bankene et risikopåslag for å finansiere boliglån med god sikkerhet. Dette påslaget har falt til 0,6 prosent.

– Men rentefallet i markedet har ikke kommet kundene til gode. Bankene tjener mer på å låne ut penger enn på lenge, sier Dine Pengers renteekspert, Günther Bache.

Øker inntjeningen. Snittrenten på et millionlån med beste sikkerhet ligger ifølge Dine Penger rett under fire prosent. Det gir en rentemargin som er større enn på mange år:

Bankene låner inn penger til ca. 2,6 prosent rente og låner dem ut igjen til ca. 4 prosent. Differansen på 1,4 prosent går rett i pengebingen og gir bankene gode tider.

– At de øker rentemarginen, kommer ikke overraskende. Bankene er pålagt nye krav til egenkapital og er nødt til å øke inntjeningen, sier fondsforvalter Torgersen.

 
Pål Ringholm, Analysesjef i Swedbank First Securities.
 

Analysesjef i First Securities, Pål Ringholm, legger til at bankenes marginer har vært under press i 20 år. Det er ikke lenge siden de knapt hadde fortjeneste på boliglån.

– Vi ga bort boliglån gratis, lånte ut billigere enn vi betalte for pengene i markedet. Det gjør vi ikke nå lenger, sier Thomas Midteide i DNB, Norges største bank.

Ro kan gi rentekutt. Ringholm tror at de fleste bankene vil sitte i ro fremover, mens kassen fylles, og se an utviklingen i et Europa som er tynget av statsgjeld, høy ledighet og lav produksjon.

– Det er bra for oss alle at bankene tjener penger og er levedyktige. Men det spørs om vi ikke etter hvert vil se banker som bryter ut av folden og senker rentene.

– Hva skal til?

– Hvis det roer seg i Europa og innlånskostnadene faller ytterligere, kan vi se rentekutt i høst. Jeg tror det kan bli snakk om 0,25 prosentpoeng, sier First-analytikeren.

Gunnar Torgersen vil ikke spå om renten:

– Jokeren er konkurransesituasjonen, om en bank finner ut at den kan ta markedsandeler ved å kutte renten, sier forvalteren i Holberg Fondene.

Thomas Midteide sier at DNB følger med på prisen på penger og hva konkurrentene gjør. Han varsler det ikke, men kaller rentekutt før jul «et mulig scenario».

Informasjonssjef i Fokus Bank, Stian Arnesen, går ikke lenger enn å si at han «aldri utelukker kutt» og kaller prissetting en kontinuerlig prosess.

– Fokus Bank vil bruke de neste dagene på å se hvor pengemarkedsrenten går og hvordan konkurrentene våre reagerer på rentemøtet i Norges Bank, sier Arnesen.

Kommunikasjonsdirektør i Nordea, Rune Sjøhelle, opplyser at banken ikke har umiddelbare planer om noen endring for flytende boliglånsrente.

– Hva skjer, om innlånskostnadene fortsetter å falle?

– Det er altfor komplekst til at jeg skal forsøke å forutsi noe, sier kommunikasjonsdirektøren i Nordea.

Styringsrente i null?

Mens Norges Bank ser for seg uendret styringsrente mot nyttår og renteøkninger til våren, har sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra helt andre utsikter:

 
Sjeføkonom Jan. L Andreassen i Terra-Gruppen.
 

– Markedet har i fremtidige renteavtaler allerede priset inn at den norske styringsrenten skal reduseres med 0,25 prosentpoeng rundt årsskiftet, sier Andreassen.

Han mener at sentralbanksjef Øystein Olsen vil bli tvunget til å kutte styringsrenten, fordi de norske rentene er så mye høyere enn rentene i Europa.

– Høy rente i Norge tiltrekker kapital. Når investorene kjøper norske kroner, stiger kronekursen. Jo mer kronen styrker seg, jo større rentekutt får vi, sier Andreassen.

Han tror Norges Bank de neste to årene kan bli nødt til å sette styringsrenten i null, slik Japan, Sveits og Finland har gjort og Danmark nærmer seg.

– I så fall kan vi få en boliglånsrente på 2 prosent. Lavere blir det ikke. Men innen påske neste år tror jeg at boliglån med god sikkerhet kan få rentekutt på 0,5 prosentpoeng.

 

Kommentarer av posted in: Ukategorisert
august 29, 2012   Posted by: Kjetil

Styringsrenten uendret på 1.5 %

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

– Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Gjennom sommeren har utviklingen både i Norge og hos handelspartnerne vært om lag som ventet. Prisveksten her hjemme har vært litt lavere enn anslått og kronen har styrket seg noe den siste tiden. Den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Samtidig har premiene i penge- og kredittmarkedene falt.

– I juni anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå fram mot årsskiftet. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Kommentarer av posted in: Ukategorisert
juni 1, 2011   Posted by: Stieve

Vi gjør din hverdag enklere!!

Follo Consulting Team er en av norges eldste frittstående formidlere av boliglån.

Kommentarer av posted in: Ukategorisert